UCELENÝ CHOVATELSKÝ SYSTÉM

Vážení chovatelé činčil jihoamerických,

dovolujeme si vám představit ucelený chovatelský systém, který má za úkol ozdravení, zkvalitnění, registr chovů a činčil v České republice.

Tento projekt rozhodně nemá vést k umělému zvyšování cen činčil.

Jedná se o zavedení:

- registrace chovatelských stanic

- registrace odchovů CHS v registru - registrace činčil v CHS v registru

- certifikování činčil - podmíněno značkováním činčil


I přesto, že produktem chovů není kožešina, budeme při hodnocení a posuzování zvířat postupovat podle vzorníků a kritérií platných pro kožešinová zvířata.

Tato kritéria jsou nastavena tak, aby byla pro chov preferována zvířata velkého vzrůstu, s kvalitní stavbou těla, ale i kvalitní kožešinou. Jen taková zvířata jsou vhodná k dalšímu chovu a zachování kvalitního genetického materiálu.

Věříme, že zvyšující se kvalita činčil a vědomí chovatelů, že existuje organizace, která se o ně postará a nabídne možnosti rozvoje, jim pomůže se zahájením a udržením chovu.

Rádi bychom také docílili zvýšení počtu chovatelů v naší republice.

Chovatelský řád

Chovatelský řád vychází z chovatelského etického kodexu. Je doplněn o doporučené podmínky prodeje.

Chovatelé nebudou rozmnožovat své činčily, pokud nemají znalosti o problematice křížení jednotlivých barevných mutací. Cílem chovu je zlepšovat kvalitu chovu. Zvířata jsou zařazována do chovu na základě výběru vhodných jedinců, mělo by být přihlédnuto ke kvalitě srsti, velikosti a tvaru těla a v neposlední řadě k povaze dané činčily. Do chovu nepatří jedinci, kteří mají problémy s přerůstáním zubů (včetně kořenů)

Činčily jsou chovány a prodávány za následujících podmínek:

 • Všechny chované činčily musí mít životní prostor minimálně 0,2m3 (základní prostor pro jednu činčilu). Minimální rozměr 70 vysoká, 50 čiroká a 40 hluboká. Ubikace musí být umístěna v místnosti s optimální teplotou 16-23°C a relativní vlhkostí vzduchu 50 - 60 %.
 • Každé nové zvíře v chovu má být umístěno v karanténní ubikaci po dobu jednoho měsíce.
 • Chovatel ručí za dobrý zdravotní stav a kondici činčily v době prodeje.
 • Chovatel je povinen novému majiteli vydat osvědčení o registraci/ průkaz původu ke každému prodanému jedinci.
 • Chovatel má právo odmítnout prodej činčily, pokud bude mít jakékoliv pochybnosti, zda činčila bude mít vhodný domov.
 • Chovatel poskytuje záruku na jakoukoliv jím prodávanou činčilu do věku 6 měsíců. Záruka nezahrnuje zdravotní problémy zvířete v důsledku nedbalosti, nehod, léčitelné nemoci a nevhodných podmínek k chovu. Vždy je podmíněno veterinární zprávou.
 • Chovatel nebude vědomě rozmnožovat žádné činčily s genetickou vadou / poruchou. Nebude také pářit páry s letálním faktorem.
 • Chovatel se zavazuje, že nebude pářit nebo prodávat nemocná zvířata.
 • Inbreeding (úzký příbuzenský chov - sdílení předků ve druhé a třetí generaci) není povolen.
 • Chovatel nebude prodávat mládě mladší osmi týdnů.
 • Chovatel se zavazuje rozdělit samce od samic do 12 týdnů věku, aby se předešlo náhodným (příbuzenským) odchovům.
 • Samičky jsou poprvé připouštěny mezi 8 až 24 měsíci věku. Opakované brzké připuštění samiček je porušením chovatelského řádu. Pozdější připouštění samiček se ze zdravotních důvodů nedoporučuje. Samička nesmí neustále za sebou rodit. 111 dní po porodu předchozího vrhu se doporučuje maximálně 1x za sebou = samička by měla rodit maximálně 2x do roka.
 • Minimální váha samičky pro využití v chovu je 550g.
 • Samce lze využít v chovu od 6 měsíců. Maximální věk se neuvádí.
 • Minimální váha samečka pro využití v chovu je 500g.
 • Při importu zvířete s registračním číslem jiného klubu či registru je třeba při registraci toto číslo/kód nahlásit.
 • Každý chovatel je povinen se řídit chovatelským řádem. Při opakovaném porušování / nedodržování chovatelského řádu může být napomenut nebo vyloučen z organizace, dle závažnosti provinění.

 

Další doporučení pro podmínky prodeje: .

 • Zvířata s infekčním onemocněním, jako jsou plísňové a kožní infekce se nesmí účastnit výstav, ani nemohou být do úplného vyléčení prodáni / darováni.
 • Chovatel prodá/daruje zvíře jen takové osobě, u které si je jist, že je schopna činčile poskytnout komplexní přiměřenou (tedy i veterinární) péči po celý její život
 • Chovatel bude ve spojení s novým majitelem činčily. Na případné dotazy a připomínky bude reagovat obratem. Chovatel poskytne novému majiteli platný telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu.
 • Při prodeji činčily bude novému chovateli poskytnuto krmivo, na které je činčila zvyklá, a to na dobu minimálně jednoho týdne.
 • Chovatel se zavazuje přijmout zpět činčilu, o kterou se nový majitel nebude moci postarat. Za vrácenou činčilu majitel neobdrží žádnou finanční kompenzaci, pokud se nedomluví jinak.
 • Chovatel si vyhrazuje předkupní právo, bude-li nový majitel činčilu z jakéhokoli důvodu prodávat. A to za stejných podmínek jako ji prodával, je-li činčila ve stejném zdravotním stavu jako byl při prodeji.
 • Prodejce či kupec může požadovat kupní smlouvu, kde si jasně určí pravidla prodeje, chrání se tak obě strany. Předloha je ke stažení v sekci Formuláře