Základní vzor činčily jihoamerické

ZOOLOGICKÉ ZAŘAZENÍ

Říše: Živočichové

Podříše: Mnohobuněční

Kmen: Strunatci

Podkmen: Obratlovci

Třída: Savci

Podtřída:Živorodí

Nadřád: Placentálové

Řád:Hlodavci (Rodentia)

Čeleď: Činčilovití (Chincillidae)

Rod: Činčily (Chinchilla)

Druh: a) Chinchilla chinchilla

b) Chinchlla velligera (činčila vlnatá označována jako "Lanigera")

PODDRUHY RODU CHINCHILLA CHINCHILLA:

  • Chinchilla chinchilla chinchilla
  • Chinchilla chinchilla boliviana (označována jako "Brevicaudata")

PODDRUHY RODU CHINCHILLA VELLIGERA:

  • typ La Plata- mohutnější stavba zvířete s kulatou hlavou, kratší ocas s hustými, hrubými a krátkými chlupy. Zvíře působí dojmem zavalitosti díky hustotě kožešiny. Uši malé kulaté. Tento typ je nejmohutnější. Výrazně nestejná délka vlasu.
  • typ Costina- typickým znakem tohoto zvířete je zakřivení páteře tvořící mírný hrb. Zvíře celkově působí štíhlejším dojmem s vystouplou páteří ("kapří hřbet"). Uši výrazně delší a ocas s delšími, hrubými chlupy, které nejsou příliš husté. Hlava protáhlá se špičatým nosem. Vlas poměrně vyrovnaný a působí celistvým dojmem.
  • typ Raton- zvíře působí tvarem těla jako La Plata, avšak hlavou se podobají Costině, až na uši které jsou posazeny blízko sebe. Kožešina těchto zvířat je uváděna jako nejkrásnější z těchto typů. Velikostí však jsou však menší.

V současné době nejsou tyto typy chovány v původní formě, ale jako kříženci především typu "La Plata" a "Costina"

POPIS

Činčila by měla být co největšího vzrůstu se zavalitým tělem a velmi hustou kožešinou s vyrovnanou délkou vlasu po celém těle.

KOŽEŠINOVÝ VZOR

 

Barva srsti je šedá až tmavě šedá s bílým břichem. Tmavší část zbarvení je zdůrazněna linií, která se táhne od hlavy k ocasu, souběžně s páteří. Tato tmavá část se zoologicky nazývá úhoří pruh. U činčil je úhoří pruh tvořen hloubkou závoje (e), tmavostí závoje a hustotou závoje.

Popis jednotlivých částí činčily

vzorcincily.jpg
 

a) kůže zvířete

b) spodní bílý proužek vlasu (není u všech zvířat)

c) spodní zóna vlasu (tmavá kovově modrá barva)

d) proužek - bíle zbarvená část vlasu

e) závoj - zbarvení konce vlasu, zakrývá jako závoj spodní zónu s proužkem

f) osina (nahrazuje pesík) - jednotlivé chlupy vyčnívající nad vlasovým pokryvem

Popis jednotlivých sledovaných znaků


1/1 VELIKOST ZVÍŘETE

Velikost zvířete je jeden ze tří základních aspektů při hodnocení, upřednostňuje se větší vzrůst

Hodnocení: zkušenost nebo vážení. Pro věk 10-12 měsíců váha 550 - 650g.

POZOR- jelikož evidence zvířat v naší republice je minimální a určení stáří zvířete je proto pouze orientační, nutno hodnotit kategorie mladých zvířat nanejvýš opatrně.

1/2 TVAR ZVÍŘETE

Kvalitní zvíře působí zavalitým dojmem s mohutnou stavbou a sedí-li schouleno v kleci tvoří "kouli".

Hodnocení: sleduje se zavalitost, dostatečná šíře hrudníku a linie šíje zvířete. Hůře hodnocena jsou zvířata úzká a klínovitá.

2/1 HUSTOTA KOŽEŠINY

Je nazývána vlastnost, která určuje seskupení vlasového pokryvu zvířete. Hustotu určuje věk zvířete, genetické vlohy, stadium cyklu zralosti kožešiny a prostředí odchovny (světlo, teplo, ventilace). Dá se rozdělit na hustotu vlasových cibulek a hustotu vlasového chomáčku z jedné cibulky. Hustota zvířete je v jednotlivých částech těla nestejnoměrná. Nejhustší je na zádech (č.7), kritická místa kožešiny jsou na vnitřní straně pánevní končetiny (č.13) a v oblasti šíje (č. 4) - na vyobrazení skryta za levým uchem (č. 5).

Hodnocení: hustota kožešiny se hodnotí rozfouknutím vlasu.

POZOR- skutečná hustota zvířete bývá zkreslena výměnou vlasu nebo nerozčesaným zvířetem. Oba jmenované stavy lze rozpoznat při foukání. Při výměně vlasu je patrný dvojrůst (viditelné dva proužky - stávající a dorůstající) a u nerozčesaného zvířete se objeví ve spodní zóně spleť vlasů (fouknutím se nevytvoří v srsti kužel).

2/2 DÉLKA VLASU

Délka vlasu je na jednotlivých částech těla nepatrně rozdílná. Nejkratší je na čele (č.3) a přes záda (č.7). Na bocích (č.10) a stehnech (č.14) bývá delší. Tento rozdíl v délce srsti by měl být plynulý a téměř nepozorovatelný. Příliš dlouhý vlas působí polehlým dojmem. Světlá zvířata mívají srst delší, než zvířata tmavá.

Hodnocení- pro zjištění tohoto kritéria rozfoukneme vlasový pokryv na jednotlivých partiích těla (č.3,4,7,8,10 a 14), aby jsme zjistili jednotlivé délky a mohli je srovnávat. Srst musí působit dojmem kompaktnosti.

POZOR- nestejná délka (výška) vlasu na těle zvířete je při výměně srsti a vyznačuje nevyrovnaností, nebo je dokonce polehlá, případně splihlá. Zde je třeba rozlišit, zda je důvodem nestejné délky vlasu nevyrovnanost kožešiny nebo stádium zralosti.

2/3 ELASTIČNOST VLASU

Je to vlastnost kožešiny udržet si svůj tvar a pružnost. Zvíře s výbornou elasticitou působí kompaktním dojmem. Elastičnost vlasu je podporována hustotou, délkou srsti (delší srst má menší schopnosti navrátit se do původního tvaru) a hustotou a sílou osin. Ty přímo podporují návrat do původního tvaru po jakémkoliv stlačení či deformaci.

Hodnocení- sleduje se kompaktnost srsti a její uchování tvaru při otěru o stěny klece. Navazuje úzce na hodnocení osin a délky vlasu.

2/4 OSINY

Osina (nahrazuje pesík)- jednotlivé chlupy vyčnívající nad vlasovým pokryvem.

Čím pevnější a hustěji rozmístěny jsou osiny, tím je kožešina pružnější a zvíře je lépe hodnoceno.

Hodnocení- pro zjištění tohoto kritéria je nutné zvíře prohlížet v úrovni očí, aby bylo vidět délku a hustotu přečnívajících osin (f) nad vlasovým pokryvem.

3/1 JASNOST ZÁVOJE (BARVA)

Závoj, jak je výstižně nazýván, tvoří zabarvení konečků vlasů (e), které při pohledu pod hodnotícím osvětlením vytváří určité zabarvení. Ceněno je dostatečné rozložení závoje až k linii břicha. Vysoká intenzita vytváří tmavost zvířete. Z chovatelského hlediska je nejvýše hodnocena barva kovově temně modrá s hedvábným leskem.

Hodnocení- sleduje se při pohledu na profil zvířete, kdy je nejsledovatelnější hloubka závoje, tudíž i barevnost závoje je nejintenzivnější. Nejvíce se sleduje hloubka závoje za krkem a dostatečný závoj na bocích (č.10), aby přechod mezi břichem byl co nejostřejší. Toto hodnocení je nutné provádět pod hodnotící lampou bez rušivých vlivů. Zvířata s nahnědlým, nažloutlým či načervenalým závojem jsou řazena do nižších tříd, případně vyřazována.

3/2 BŘICHO (BARVA)

Barva břicha by měla být jasně ledově bílá s ostrým přechodem břišního pásma (č.12) od tmavých boků (č.10). To vše je podmíněno dědičností. Barva břicha činčily by měla být "schována". Pouze v partii mezi břichem (č.12), pánevní končetinou (č.13) a bokem (č.10), je barva břicha viditelná. Toto místo je nazýváno "trojúhelníkem". Linie břicha má mít rovný okraj, stejnou šíři a nesmí být zvlněná.

Hodnocení- sleduje se čistota zbarvení, symetričnost na obou stranách a kontrast rozhraní barvy břicha a ostatních částí těla, kde by se nemělo projevovat šedé, zažloutlé nebo nahnědlé zbarvení. Dále sleduje zda břicho nevybíhá příliš vysoko na boky a má rovnoměrný okraj.

POZOR- někdy bývají břišní partie šedé, nebo přechod z břicha na boky plynulý. Břicho zbarvené žlutě až s nádechem dohněda, může být způsobeno nevhodným ustájením, nevhodnou péči chovatele, nebo genetickým původem.

3/3 PROUŽEK

Proužek (d) je bílá, ostře ohraničená část vlasu, mezi spodní zónou (c) a závojem (e). Optimální šířka proužku je 2-3 mm, šíře proužku není po celém těle zvířete stejná. V partii krku (6) bývá proužek nejužší (mnohdy schází), nejširší bývá na bocích.

Hodnocení- sleduje se barva, tvar a obrys proužku (d). Proužek při fouknutí do kožešiny má být výrazný a mít tvar kruhu s ostře ohraničeným okrajem. Rozfouknutí provádíme na různých částech těla, kde barva, šíře a ostrost proužku by měla být co nejvyrovnanější.

4 OCÁSEK

Ocas činčily je porostlý hrubší delší srstí.

Hodnocení- ocásek musí být nesen v rovnoběžné ose s páteří. Za vady se považují veškeré deformace, jak genetické (prasečí ocásek), tak poúrazové a okus srsti. 

lightebon.jpg