Vzorník barevných mutací 

V současné době se chov barevných mutací v České republice rozmáhá. Můžeme se setkat jak se základními mutacemi, tak s raritami, jako je Blond ebony violet či Blue diamond. Touto cestou bychom Vás chtěli seznámit s vybranými mutacemi, které jsou nejznámější.

Dominantní mutace

Standard grey

Black Velvet

Beige (Tower Beige)

Wilson White

Ebony

Blue Slate

Recesivní mutace

Afro Violet

Deutsch Violet

Sapphire

Charcoal

Recesive White Lowe

California Recessive White

Goldbar

Black pearl

Royal Persian Angora

Locken

Dwarf

 

Vysvětlení základních pojmů:

Aguti: rozdělení chlupu do tří barevných částí - spodní zóna, stužka a závoj. Spodní zóna je největší část od cibulky chlupu. Následuje cca 5 mm široký a světlý proužek - stužka. Konec chlupu se nazývá závoj a udává odstín činčily.

Non aguti: rozdělení barevnosti chlupu je pouze do dvou částí - u tohoto znaku vymizí prostřední část - stužka.

Letální faktor - letální (smrtelný) faktor je geneticky (dědičně) podmíněná změna organizmu vedoucí k neschopnosti plodit životaschopné potomstvo s jedincem specifického genotypu (genetická výbava). Způsobuje úmrtnost mláďat a ohrožuje život samice. Mutace, se kterými se pojí tento faktor nemohou existovat v homozygotní formě.
U činčil toto znamená, že bílí jedinci se nesmí pářit s jinými bílými jedinci (wilson white, silver, mosaic, pink white, white ebony) a jedinci velvet se nesmí pářit s jinými jedinci velvet ( = TOV).

TOV - Touch Of Velvet (sametový dotyk) velvet nebo nositel genu velvet (barevní kříženci se znaky velveta po rodičích velvet). Nositel genu velvet je myšleno v kříženci jako je třeba TOV White - v této mutaci nejsou patrné všechny znaky velveta, nicméně zvíře velvetem je. Velvet linie nebo gen velvet neexistuje. Zvíře buď velvet je a nebo není.

TAN - Spojení béžové a ebony barvy = beige ebony. Beige extra dark ebony se označuje jako Chocolate

AVC - Afro violet carrier - nositel recesivního genu afro violet. Vzniká, když jeden z rodičů byl afro violet, nebo si oba rodiče nesli gen afro violet.

SC - Saphire carrier - nositel recesivního genu safír. Vzvniká když jeden z rodičů byl safír, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

DVC - Deutsch violet carrier - nositel recesivního genu Deutsch violet. Vzniká, pokud jeden z rodičů je Deutsch violet a nebo pokud jsou oba rodiče nositelé tohoto genu.

BDC - Blue diamont carrier - nositel recesivního genu Blue diamond. Vzniká v případě, kdy jeden z rodičů byl Blue diamond, nebo oba si nesli tento gen. Také vzniká v případě, když je jeden rodič violet s genem sapphir - Afro violet SC a druhý sapphire s genem violet - Sapphire AVC. Někdy se po takových rodičích píšou geny zdvojeně - AVC/SC

EC - Ebony carrier - nositel genu ebony. Vzniká, pokud je jeden z rodičů ebony, ale tato barva se na něm neprojevila, tudíž si nese gen této barvy. Barva je ale dominantní, nikoli recesivní.

RPAC - Royal Persian Angora carrier - nositel recesivního genu Royal Persian Anfora - dlouhá srst. Vzniká, pokud jeden z rodičů je PRA - Royal Persian Angora a nebo si oba rodiče nesou gen RPAC.

LC - Locken carrier - nositel genu locken - kadeřavosti. Někdy se také označuje REX - Rexfell,nebo Curli 
Ale oficiální název byl stanoven na Locken. 

GBC - Goldbar Carrier - Nositel recesivního genu Goltbar. Vzvniká když jeden z rodičů byl Goldbar, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

RWLC - Reccesive White Love Carrier - nositel recesivního genu Reccesive White Love. Vzvniká když jeden z rodičů byl Reccesive White Love, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

CRWC - California Reccesive White Carrier - nositel recesivního genu California Reccesive White - CRW. Vzvniká když jeden z rodičů byl California Reccesive White, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

EDE - Extr Dark Ebony - relativně nově používaná zkratka této dominantní mutace

Solid - užívá se jen u recesivnách mutací ve spojení s extra dark ebony - Extra dark ebony violet =  Solid violet, Extra dark ebony Sapphire = Solid sapphire. Tato zkratka označuje jednolitou/celistvou/jednotnou barvu na celém těle zvířete.

DC - Dwarf Carrier - nositel recesivního genu Dwarf.
DWARF - činčila s poloviční váhou než obyčejné činčily, celkově jsou drobnějšího vzrůstu, ale jinak jsou úplně stejné. V chovu se smí párovat jen trpasličí samec s normálně velkou samicí s vlohou pro Dvarf - genem. Nikdy nešlechtíme Dwarf samici! Důvodem je její velikost. Mláďata se rodí stejně velká, jako u normálních činčil (30-60g), což by Dwarf samice (o 300 - 400g) nikdy nezvládla!!!

BPC - Black Pearl Carrier - nositel recesivního genu Black Pearl. Vzvniká když jeden z rodičů byl Black Pearl, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

Ev. - eventuální, označuje se tak v rodokmenech 50% nositel genu. Například když jeden rodic je AVC a druhý tento gen nemá, pak je potomek označen Ev. AVC (50% AVC).