Chovatelská kritéria pro zařazení zvířete do chovu

Chovatel by měl každého jedince hodnotit před zařazením do chovu ve třech základních znacích:

  • EXTERIÉR
  • VÝKONNOST
  • POVAHOVÉ VLASTNOSTI
 

EXTERIÉR

Kromě již v předchozích popsaných znacích, sleduje chovatel

VÁHU zvířete (u samců 550 - 700 g, u samic 600 - 750 g), která je kontrolou velikosti zvířete. Pozor na přetučnělost zvířat.

ZUBY jsou dalším znakem, který naznačuje zdravotní stav zvířete. Chovatel by měl sledovat jejich barvu (u zdravého zvířete jsou zuby zbarveny oranžově), stejnou délku a kontrolovat čistotu tlamičky a okolí (slinění, vypadávání srsti apod.).

POHLAVNÍ ORGÁNY by měli být dostatečně velké se správným tvarem. U samice by měla být ostrá hrana genitálního tvaru.

VÝKONNOST

Zde se u obou pohlaví sledované znaky zásadně liší.

Hodnotícím kritériem u samic je porodnost, mléčnost a počet mláďat, která za rok odchová. Jejich růst je ukazatelem dostatečného a kvalitního mléka (není třeba dokrmovat). Porody bez komplikací a úhynů mláďat.

Hodnotícím kritériem u samců je plodnost, ochota ke krytí a schopnost bezproblémového pokrytí samice, u nichž se pak sleduje vyrovnanost vrhu.

POVAHOVÉ VLASTNOSTI

Celkově klidný stav a jejich flegmatický temperament vedou k odolnosti proti stresům a k dobrým rozmnožovacím schopnostem. Agresivní zvířata je nutno vyřadit z chovu, neboť svým chováním způsobují více škody než užitku. Také bázlivá zvířata je třeba z chovu odstranit. Svými projevy dokáží totiž udržovat celé chovné stádo v neustálé ostražitosti a to zvířata zbytečně vyčerpává.

 

Závěrem si každý chovatel musí stále uvědomovat, že každý jedinec má určité dominující vlastnosti, ať již exteriérové nebo povahové. Proto je třeba sledovat potomstvo, zda znaky vybrané na rodičích se přenáší na potomstvo.