I. mezinárodní výstava barevných mutací
činčil Jihoamerických
2011 Vojkovice

 

Druhou sobotu v březnu 12.3. 2011 pořádala ve spolupráci ZO ČSCH speciální organizace chovatelů činčil Jihoamerických a Farma Bobina v budově bývalé školy ve Vojkovicích I. mezinárodní výstavu barevných mutací činčil jihoamerických

Proč název I. mezinárodní výstava barevných mutací činčil Jihoamerických? Vysvětlení je snadné, nejen účast vystavovatelů byla v rovnováze, ale i posuzování bylo společné, jen vystavených činčil převyšoval počet od našich sousedů z Polska.

Z celkového počtu devíti vystavovatelů, bylo pět domácích a čtyři vystavovatelé přijeli z Polska, vystavovali čtyři dámy a pět pánů, kromě toho byly mimo 53 vystavených soutěžních zvířat, předvedeny dvě expozice od posuzovatelů, jedna špičkových standardů od polského odborníka pana Jana Czyźe a druhá nejrůznějších barevných mutací od domácího posuzovatele Michala Weingarta, při posuzování pracovala jako adept i paní Jana Weingartová.

Před posuzováním se vystavená zvířata rozdělila podle barevných kategorií na standart a ti následně ještě do tří věkových kategorií 3-6 měsíců, 7-8 měsíců a nad 8 měsíců, dále na činčily tmavé, kam se řadí nejen Black Velveti, ale i všechny odstíny Ebony a světlé kam patří všechny mutace White, Beige, TAN ale i ostatní Violeti, Safíři či Blue diamondi.

Nejvíce bylo vystaveno činčil standardního zbarvení sedm mladých do 6 měsíců, 13 střední věkové kategorie a pět dospělých nad 8 měsíců, z celkového počtu 25 standardně zbarvených činčil byla pouze tři zvířata zařazena do 1. třídy a to z každé kategorie po jednom, mezi nimi se nakonec určilo konečné pořadí, nejvyšší ocenění získala činčila v kleci číslo 60 od chovatele Jana Ligockého PL, která se následně stala rovněž celkovým šampiónem výstavy, druhé místo obsadila činčila v kleci číslo 46 chovatele Josefa Zetka a třetí byla činčila v kleci číslo 20 rovněž z chovu Jana Ligockého PL.

Následovala kategorie tmavých mutací, kde bylo vystaveno pouhých sedm zvířat, ale ani jedno z nich nedosáhlo na 1. třídu, všichni měli více či méně nepřípustný hnědý nádech zbarvení a proto se zde vítězové nevyhlašovali. Zato ve světlých mutacích bylo vystaveno 22 činčil, které se po dohodě rozdělili na 10 v mutacích bílých a 11 v mutacích světlých.

Přednost v posuzování dostala zvířata nejrůznějších mutací White, ze kterých pouze jedné byla udělena 1. třída, a tou byla velice neobvyklá mutace Royal Persian Angora white silver mosaic od chovatelky Lídy Ščišlákové, o druhé a třetí místo soupeřila čtyři zvířata zařazená do 2. třídy a nakonec připadlo druhé místo Wilson white chovatele Josefa Zetka a třetí se umístila White mosaic chovatelky Anny Ligocké PL, v této kategorii byla vystavena i jedna činčila, které by patřilo ocenění "smolař výstavy" bohužel u ní byla při posuzování odhalena nepřípustná vada tzv. "prasečí ocas", kde je nezbytné provést negativní selekci a takového jedince není přípustné zařadit do chovu.

Jako poslední přišly při posuzování na řadu světlé mutace, mezi kterými byli zastoupeni mutace Afro violet, Hetero beige, Brown velvet a medium TAN. Z celkového počtu 11 činčil dosáhl na 1. třídu pouze jeden Afro violet chovatelky Jitky Šenfeldové, kterému po zásluze patřilo první místo, druhé místo patřilo rovněž Afro violetovi chovatelky Anny Ligocké PL a na třetím místě se umístila opět nezvyklá mutace Royal Persian Angora tentokrát v barvě Standard grey rovněž z chovu Lídy Ščišlákové. 

A pak už zbývalo pouze vyhlásit Nejlepší kolekci, toto ocenění si po zásluze odnesli manželé Anna a Jan Ligocky PL a jednu tak trochu neobvyklou cenu, kterou udělili sami návštěvníci Nejzajímavější mutace odvezla si ji s sebou do Polska chovatelka Anna Ligocká za mutaci White mosaic. Poté už zbývalo pouze poděkovat všem chovatelům a vystavovatelům za obeslání výstavy, posuzovatelům za ukázku ze svého chovu a odvedenou práci.

Untitled-8.jpg