SO ČSCH – Specializovaná organizace chovatelů činčil jihoamerických

 

 
CCSmale.png

Vás srdečně zve na

EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT

II. CZECH CHINCHILLA SHOW

1.2. 2020

 logomale.png


Místo: Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 - Hostivař, https://www.toulcuvdvur.cz/

Pořádá ČSCH z.s. SO Chovatelů činčil jihoamerických, e-mail Czech-chinchilla-show@email.cz - kontaktní osoby Anna Gumuláková a Lenka Měsíčková

Hotely: Hotel TJ Chodov - http://hoteltjchodov.cz/cs/
Hotel Selský Dvůr - https://www.hotelselskydvur.cz/cs/
BEST Western Amedia Praha - https://plazahotels.de/cs/home/
Hostel Toulcův Dvůr - https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/ubytovani

Registrace:

přihláška na šamionát - osoby.pdf

  přihláška-na-šamionát-osoby.docx

přihláška na šamionát.pdf

přihláška-na-šamionát.docx


Jídlo: Můžete si objednat jídlo z restaurace na místě předem, jídla a cena bude zveřejněna spolu s formulářem

Zápis zvířat: od 8,00 do 9,45 hodin. Všechna zvířata musí být ve svých klecích v 10.00 hodin, aby mohla být provedena zdravotní prohlídka
Start výstavy: 10,30 hodin

Klecné: 18€ (v této ceně je 1-3 zvířata), 6€ za každou další činčilu.

Výstavní klece: Poskytují organizátoři.

Kategorie: Standard 4-5 měsíců a 6-7 měsíců jsou posuzovány do tříd,
Standard +8 měsíců v EPVC systému 60 bodů.
Barevné mutace 4-5 měsíců a 6-7 měsíců do tříd, mutace +8 měsíců v EPVC systému 50 bodů.

Standard 4-5 měsíců a 6-7 měsíců posuzovány do tříd v barvách střední, středně tmavé, tmavé a extra tmavé, samci a samice

Standard 8 měsíců a starší jsou hodnoceny systémem EPVC 60 bodů v barevných třídách střední, středně tmavý, tmavý a extra tmavý, samci a samice

Barevné mutace: 4-5 měsíců a 6-7 měsíců posuzovány do tříd.
Mutace ve věku 8 měsíců a starší jsou hodnoceny systémem EPVC 50 bodů

Barevné kategorie:

1) White silver light
2) White mozaic, ebony, velvet
3) White violet, sapphire, bd
4) Pink white
5) Beige
6) Blond / Beige violet / Goldbar / Low white
7) Beige velvet – brown velvet
8) Black velvet
9) Ebony light
10) Ebony dark
11) Ebony brown
12) Ebony violet – saphire – blue diamond
13) African violet / German violet
14) Sapphire / Blue diamond
15) Black Pearl (Brown Pearl)

Angory a curly: 4-7 měsíců posuzovány do tříd v kategoriích Light and Dark.
Angory a curly 8 měsíců a starší posuzovány do tříd v kategoriích Light and Dark
NOVINKA - může být hodnocena systémem 50 bodů EPVC po posouzení všech kategorií, může být použita nová karta pro posuzování speciálně pro angory a curly


Další kategorie jsou možné podle registrovaných činčíl.
Každá skupina se musí skládat z minimálně 3 zvířat, jinak bude zvíře (zvířata) umístěna v nejblížší skupině.

Ocenění:

Standard
4-5 mth .: 1e + 2e Nejlepší mladé zvíře (za třídu)
6-7 m .: 1e + 2e Show šampion (za třídu)
+8 měsíců: 1e + 2e Show šampion (za třídu)

Mutace
4-5 mth .: 1e - 5e Nejlepší mladé zvíře (vybrané ze všech 1e Color šampion 4-5 mth.)
6-7 mth .: 1e + 2e Color champion (podle barevné třídy)
6-7 mth .: 1e Show champion (vybrán ze všech 1e Color šampion 6-7 mth.)
+8 měsíců: 1e + 2e Color champion (podle barevné třídy)
+8 mth .: 1e Show šampion (vybrán ze všech 1e Color champion + 8 mth.)

Angory a curly
4-7 mth .: 1e + 2e Color champion (podle barevné třídy)
+8 měsíců: 1e + 2e Color champion (podle barevné třídy)


1. - 2. - 3. Breedersprice standard - 5 nejlepších standardů v 60 bodech a 10 nejlepších standardů v posouzení do tříd

1. - 2. - 3. Breedersprice barevné mutace : 5 nejlepších mutací v 50 bodech a 10 nejlepších mutací v posouzení do tříd
1. – 2. Breedersprice Angoras ans Curlies: 6 nejlepších zvířat každého chovatele

Chovatelská cena se uděluje, pokud jsou přihlášeni alespoň 3 účastníci v dané kategorii.


Posuzovatelé: Thomas Juschak a Ludger Wortberg
Asistent: Michael Malchow
Veterinární dozor: MvDr. Jiří Měsíčekregistrační formulář bude k dispozici na http://socsch-cincily.guffoo.com/ Váš e-mail můžete poslat na adresu: Czech-chinchilla-show@email.cz
Zašlete své registrační formuláře do 21. 01. 2020

Všechna zvířata přivezená na výstavu by měla být v perfektním stavu.
Nemocná nebo manipulovaná zvířata budou ze show vyloučena. U zjevně podezřelých zvířat budou všechna zvířata účastníka z výstavy vyloučena. Vstupní poplatek nebude vrácen.
Zvířata musí zůstat v klecích až do slavnostního vyhlášení.

Vstup je možný pouze pro registrované chovatele a návštěvníky.
Činčily mohou být na místě od pátku 31.01. do neděle 02.02. 2020

Rozhodnutí posuzovatelů jsou konečná a organizátoři nemohou nést odpovědnost za krádež nebo možné nehody.

Vstup bude umožněn i nevystavujícím, ale je nutné se předem přihlásit formulářem.pdf 
Bez přihlášky nebude návštěvník vpuštěn. 

Sponzoři:

zrmrska.jpg      probiobed.jpg   dajana.jpgsedupa.jpg

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CCSmale.png


European Championship 2019/2020
Czech Chinchilla Show
Prague 1st February 2020

logomale.png


Place: Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař, https://www.toulcuvdvur.cz/

Organized by ČSCH z.s. SO Chovatelů činčil jihoamerických, e-mail Czech-chinchilla-show@email.cz stewards Anna Gumuláková and Lenka Měsíčková

Hotels: Hotel TJ Chodov - http://hoteltjchodov.cz/eng/
Hotel Selský Dvůr - https://www.hotelselskydvur.cz/en/
BEST Western Amedia Praha - https://plazahotels.de/en/home/
Hostel Toulcův Dvůr - https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/ubytovani

Registration: 

registration form for chinchillas.pdf registration form for chinchillas.docx
registration form for persons.pdf registration form for persons.docx


Food: You can order meals from the restaurant in place in advance, meals and the price will be published along with the form


Enrolment of the Animals: from 8.00 am to 9.45 hours. All the animals need to be in their cages at 10.00 am for their health inspection

Start Show: 10.30 hours

Fee: € 6,- per animal. (With minimal amount of € 18, - ).

Showcages: Are provided by the organizers.

Showrules: Standards 4-5 months and 6-7 months are being assessed in comparency,
Standards +8 months under the 60 points system.
All the mutations 4-5 months and 6-7 months in comparency, mutations +8 months under the 50 points system.

Standards 4-5 months and 6-7 months by comparison incolour classes medium, medium dark, dark, and extra dark males and females

Standards 8 months and older are judged by EPVC 60 points system in colour classes medium, medium dark, dark and extra dark, males and females

Muttations : 4-5 months and 6-7 months by Comparison
Mutations 8 months and older are judged by EPVC 50 points system

Colorclasses:
1) White silver light
2) White mozaic, ebony, velvet
3) White violet, sapphire, bd
4) Pink white
5) Beige
6) Blond / Beige violet / Goldbar / Low white
7) Beige velvet – brown velvet
8) Black velvet
9) Ebony light
10) Ebony dark
11) Ebony brown
12) Ebony violet – saphire – blue diamond
13) African violet / German violet
14) Sapphire / Blue diamond
15) Black Pearl (Brown Pearl)

Angoras and Curlies : 4-7 Months By comparison. in coulorclasses Light and Dark.
Angoras and curlies 8 months and older by comparison in colourclasses Light and Dark
NEW –can be judged by EPVC 50 points system after judging all categories, new judging card special for angoras and curlies be used


Other categories is possible according to registered chinchillas.
Each group has to consist of minimum 3 animals, or the animal(s) will be places in the most approximate group.

Trophies :

Standard
4-5 mth.: 1e + 2e Best young animal (per class)
6-7 mth.: 1e + 2e Show champion (per class)
+8 mth.: 1e + 2e Show champion (per class)

Mutations
4-5 mth.: 1e – 5e Best young animal (chosen from all the 1e Color champions 4-5 mth.)
6-7 mth.: 1e + 2e Color champion (per color class)
6-7 mth.: 1e Show champion (chosen from all the 1e Color champions 6-7 mth.)
+8 mth.: 1e + 2e Color champion (per color class)
+8 mth.: 1e Show champion (chosen from all the 1e Color champions + 8 mth.)

Angoras and Curlies
4-7 mth.: 1e + 2e Color champion (per color class)
+8 mth.: 1e + 2e Color champion (per color class)


1st-2th-3th Breedersprice standards 5 best Standards in 60 points and 10 best Standards in comparison of each breeder

1st-2th-3th Breedersprice mutations : 5 best mutations in 50 points and the 10 best mutations in comparison of each breeder.
1st -2th Breedersprice Angoras ans Curlies : 6 best animals of each breeder

A breeder award is given if there are at least 3 entrants.Judges : Mr. Thomas Juschak and Mr. Ludger Wortberg
Assistant : Mr. Michael Malchow
Veterinary supervisor: Mr. MvDr. Jiří Měsíčekregistration form will be aviable on http://socsch-cincily.guffoo.com/ You can send your email to: Czech-chinchilla-show@email.cz
Please send your registration forms before 21. 01. 2020

All animals brought to the show should be in perfect condition.
Sick or manipulated animals will be rejected from the show. With obvious suspicious animals all animals of the participant will be excluded from the show. There will be no entry fee returned. Animals must stay in there cages at all times until after the award ceremony.
Entry is possible only for registered breeder and visitor.
Chinchillas may be in place from Friday 31.01. to Sunday 02.02. 2020.

The decisions of the judges shall be final and the organizers can not be held responsible for theft or possible accidents.

zrmrska.jpg      probiobed.jpg   dajana.jpgsedupa.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CCSmale.png

Europameisterschaft 2019/2020

Tschechische Chinchilla Show
Prag 01. Februar 2020
logomale.png


Ort: Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Prag 10 - Hostivar, https://www.toulcuvdvur.cz/

Organisiert von CSCH z.s. SO Züchter von Chinchillas aus Südamerika, E-Mail an die Stewards Frau Anna Gumuláková und Frau Lenka Měsíčková von Czech-chinchilla-show@email.cz

Hotels: Hotel TJ Chodov - http://hoteltjchodov.cz/deu/
Hotel Selsky Dvur - https://www.hotelselskydvur.cz/de/
BEST Western Amedia Prague - https://plazahotels.de/de/home/
Hostel Toulcuv Dvur - https://www.toulcuvdvur.cz/page/accommodation

Anmeldung: 

Anmeldung fur Personen.pdf Anmeldung fur Personen.docx
Anmeldung fur Tiere.pdf  Anmeldung fur Tiere.docx


Essen: Sie können Mahlzeiten im Restaurant im Voraus bestellen. Die Mahlzeiten und der Preis werden zusammen mit dem Formular veröffentlicht

Einschreibung der Tiere: von 8.00 bis 9.45 Uhr. Alle Tiere müssen um 10.00 Uhr in ihren Käfigen sein, um ihre Gesundheit zu überprüfen

Beginn der Show: 10.30 Uhr

Gebühr: € 6, - pro Tier. (Mit einem Mindestbetrag von € 18, -).

Ausstellungskäfige: Werden von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt.

Showrules: Standards 4-5 Monate und 6-7 Monate werden im Vergleich bewertet,
Standards +8 Monate unter dem 60-Punkte-System.
Alle Mutationen 4-5 Monate und 6-7 Monate im Vergleich, Mutationen +8 Monate unter dem 50-Punkte-System.

Standard 4-5 Monate und 6-7 Monate im Vergleich zu den Farbklassen Mittel, Dunkel, Dunkel, Extra Dunkel Männchen und Weibchen

Standards ab 8 Monaten werden nach dem EPVC-60-Punktesystem in den Farbklassen mittel, mittel dunkel, dunkel und extra dunkel, männlich und weiblich bewertet

Muttationen: 4-5 Monate und 6-7 Monate im Vergleich
Mutationen ab 8 Monaten werden nach dem EPVC-50-Punkte-System beurteilt

Farbklassen:
1) Weißes silbernes Licht
2) Weißes Mozaic, Ebenholz, Samt
3) Weißviolett, Saphir, geb.
4) Pink
5) Beige
6) Blond / Beige Violett / Goldbarren / Lowe Weiß
7) Beige vlvet – Braun velvet
8) Black velvet
9) Eben licht
9) Eben dunkel
11) Eben braun
12) Eben violet - Saphir – Blue diamond
13) Afrikan Violet / Deutsches Violet
14) Saphir / Blue diamond
15) Schwarze Perle ( Braun perle)

Angoras und Curlies: 4-7 Monate Im Vergleich. In den Farbklassen Hell und Dunkel.
Angoras und Curlies ab 8 Monaten im Vergleich zu den Farbklassen Hell und Dunkel
NEU - kann nach Beurteilung aller Kategorien nach dem EPVC-50-Punktesystem beurteilt werden. Es kann eine neue Richterkarte speziell für Angoras und Curlies verwendet werden

Andere Kategorien sind nach registrierten Chinchillas möglich.
Jede Gruppe hat eine Konsistenz von mindestens 3 Tieren, oder das Tier bzw. die Tiere befinden sich in der ungefähren Gruppe.

Trophäen:

Standard
4-5 Std .: 1e + 2e Bestes Jungtier (pro Klasse)
6-7 Std .: 1e + 2e Show-Champion (pro Klasse)
+8 Std .: 1e + 2e Show-Champion (pro Klasse)

Mutationen
4-5 Std.: 1e - 5e Bestes Jungtier (ausgewählt aus allen 1e Color Champions 4-5 Std.)
6-7 Std .: 1e + 2e Farbmeister (pro Farbklasse)
6-7 Std .: 1e Show Champion (ausgewählt aus allen 1e Color Champions 6-7 Std.)
+8 Std .: 1e + 2e Farbmeister (pro Farbklasse)
+8 Std .: 1e Show Champion (ausgewählt aus allen 1e Color Champions + 8 Std.)

Angoras und Curlies
4-7 Std .: 1e + 2e Farbmeister (pro Farbklasse)
+8 Std .: 1e + 2e Farbmeister (pro Farbklasse)


1.-2.-3. Züchterpreisstandards 5 beste Standards in 60 Punkten und 10 beste Standards im Vergleich jedes Züchters

1.-2.-3.-Züchterpreis-Mutationen: 5 beste Mutationen in 50 Punkten und die 10 besten Mutationen im Vergleich zu jedem Züchter.
1.-2. Züchterpreis Angoras und Curlies: 6 beste Tiere jedes Züchters

Bei mindestens 3 Teilnehmern wird ein Züchterpreis vergeben.Preisrichter: Her ThomasJuschak und Her Ludger Wortberg
Assistent: Her Michael Malchow
Tierärztliche Aufsicht: Her MvDr. Jiří MěsíčekDas Anmeldeformular finden Sie unter http://socsch-cincily.guffoo.com/. Sie können Ihre E-Mail an folgende Adresse senden: Czech-chinchilla-show@email.cz
Bitte senden Sie Ihre Anmeldeformulare bis zum 21. 01. 2020

Alle zur Ausstellung mitgebrachten Tiere sollten in einwandfreiem Zustand sein.
Kranke oder manipulierte Tiere werden von der Show ausgeschlossen. Bei offensichtlich verdächtigen Tieren werden alle Tiere des Teilnehmers von der Show ausgeschlossen. Es wird keine Teilnahmegebühr zurückerstattet. Die Tiere müssen bis nach der Siegerehrung in Käfigen bleiben.
Der Eintritt ist nur für registrierte Züchter und Besucher möglich.
Chinchillas können ab Freitag, den 31.01. bis Sonntag 02.02. 2020.

Die Entscheidungen der Richter sind endgültig und die Organisatoren können nicht für Diebstahl oder mögliche Unfälle verantwortlich gemacht werden.

zrmrska.jpg      probiobed.jpg   dajana.jpgsedupa.jpg