SO ČSCH – Specializovaná organizace chovatelů činčil jihoamerických

Vás srdečně zve na

EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT

II. CZECH CHINCHILLA SHOW

1.2. 2020

Místo konání: Toulcův dvůr, z.s. -Středisko ekologické výchovy , Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 . Hostivař, https://www.toulcuvdvur.cz/

Posuzovatelé: Thomas Juschak a Ludger Wortberg (E.P.V.C)

Příjem zvířat v sobotu 1.2. 2020 do 9:00, začátek posouzení po roztřídění do kategorií Posouzení a ocenění dle pravidel Fur Europe pro Evropský šampionát, více info na webu http://socsch-cincily.guffoo.com/

Vstupné - Klecné: Vstupné pro vystavovatele 18 €, v ceně je klecné za 1 - 3 činčily, 6 € za každou další činčilu. Pro všechny bude připravena bohatá tombola. Výstava je přístupná pouze chovatelům a jejich doprovodu a předem nahlášeným návštěvníkům.

Přihláška bude ke stažení na http://socsch-cincily.guffoo.com/ v prosinci, možnosti ubytování jsou také na webu. Přihlášky zašlete prosím na e-mail: czech-chinchilla-show@email.cz , uzávěrka 27.1. 2020

NA VŠECHNY SE MOC TĚŠÍME

68628681_912715359104780_5219764086580969472_n.jpg -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SO ČSCH – Specialized organization of chinchilla breeders

cordially invite you to

EUROPEAN CHAMPIONSHIP

1. CZECH CHINCHILLA SHOW

1st February 2020


Place: Toulcův dvůr, z.s. - Center for Environmental Education, Kubatova 32/1, 102 00 Prague 10.                       Hostivař                                             
           https://www.toulcuvdvur.cz/

Judges: Thomas Juschak   and   Ludger  Wortberg (E.P.V.C)

Reception  of  animals  on  Saturday 01.02. 2020 to 9:00, start of assessment after categorization

Judgment  and  awards  according to Fur Europe rules  for  the  European  Championship, more  info  at  http://socsch-cincily.guffoo.com/

Admission - Cage:

Admission for exhibitors 18 €, the price is cage for 1-3 chinchillas, 6 € for each additional chinchilla.

A rich raffle will be prepared for everyone.

The exhibition is open only to breeders and their entourage and pre-announced visitors.

The application will be available for download at http://socsch-cincily.guffoo.com/  in December.

Applications should be sent to e-mail: czech-chinchilla-show@email.cz, deadline 27.01. 2020

WE LOOK FORWARD TO EVERYTHING

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SO ČSCH – Spezialisierte Organisation von Chinchillazüchtern
herzlich einladen zu

EUROPA MEISTERSCHAFT 

1. TSCHECHISCHE CHINCHILLA-SHOW
1.Februar 2020

Ort: Toulcův dvůr, z.s. - Zentrum für Umwelterziehung, Kubatova 32/1, 102 00 Prag 10,
       Tschechische Republik
           
        https://www.toulcuvdvur.cz/

Preisrichter: Thomas Juschak   and   Ludger  Wortberg (E.P.V.C)

Empfang der Tiere am Samstag 01.02. 2020 bis 9:00 Uhr, Bewertungsbeginn nach Kategorisierung

Wertung und Auszeichnungen nach Fur Europe Regeln für die Europameisterschaft, mehr Infos unter http://socsch-cincily.guffoo.com/

Aufnahme - Käfig:
Eintritt für Aussteller 18 €, der Preis ist Käfig für 1-3 Chinchillas, 6 € für jede weitere.

Eine reichhaltige Verlosung wird für alle vorbereitet.

Die Ausstellung ist nur für Züchter und deren Gefolge sowie für angemeldete Besucher geöffnet.

Die Antragsformulare steht unter zum Download zur Verfügung http://socsch-cincily.guffoo.com/  Im Dezember. Antragsfolmulare sind zu richten an: czech-chinchilla-show@email.cz, Anmeldeschluss 27.01. 2020  

WIR FREUEN UNS AUF ALLES